Θέλω να φύγω…

Μερικές φορές αναρωτιέμαι πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να εκφράζεσαι μέσα από το γραπτό λόγο. Να χρησιμοποιείς λέξεις για να εκφράσεις συναισθήματα, που καμιά φορά ούτε εσύ ο ίδιος μπορείς να βάλεις σε μια τάξη μέσα στο μυαλό σου. Λέξεις, άλλωτε με νόημα βαρύ και άλλωτε πάλι χωρίς ουσία. Λέξεις που πρέπει να βάλεις σε […]