Μόνο έτσι η καταστροφή μου μπορεί να φέρει την ελπίδα…

«Δεν θέλω να φυτέψεις ένα δένδρο στην θέση μου. Μάλλον σε λίγο καιρό θα καεί και αυτό. Άλλο σπόρο θέλω να καλλιεργήσεις. Αυτόν που θα γεννήσει μέσα σου μια νέα στάση ζωής και θα κάνει το ενδιαφέρον σου για το περιβάλλον μια από τις καθημερινές σου φτροντίδες. Μόνο έτσι η καταστροφή μου μπορεί να φέρει […]